Új Galaxis 7.

Baljóslatú árnyak, láthatatlan, szorító sötétség, a halál bódító illata, az idő feneketlen mélysége. Tekergőző rémek, vérfarkasok, szörnyemberek, nyomasztó lidércek, lélektelen robotok, madarak tompa puffanása a kavicson. Múlhatatlan rettegés a Rossztól, Gonosztól, valamitől, ami nem evilági…
A félelem arcai.
Felbukkannak minduntalan, miközben az ember egyedül jár az alkonyati erdőn, vacog nyirkos takarója alatt, felnéz az égre és benéz mélyen, sorsa belsejébe. A félelem lehelete lengi át a világmindenséget, borzongás kavarja fel a galaxisok csillagporát.
Mindenünnen merednek ránk a félelem arcai, ám nincs hatalmuk a bátor szív felett.
Lehet bármily hatalmas a sötétség, végül mégis győz a halhatatlan lélek. És szétporlanak a félelem múlandó árnyai.

Tartalom:
Bálint Endre: Használati utasítás
Marco Caldera: Állóháború
Jonathan Cross: A horizonton túl
Fetykó Judit: Lopakodó
Marco Caldera: Balszerencse
Bolyki Tamás: Kísértetek az idők mélyén
Peter Sanawad: Menekülés a Lucas-lágerből
Kiara Lucas: Az elefántcsonttorony
Bihari Péter: Cholnoky Viktor prózájáról
Bajzafi Ferenc: Az ütés
Csupor Béla: Reinkarnáció
Tass Bálint: A harmadik triumvirátus
Lőrinczy Judit: Öntudat
Pigniczki Ágnes: Idegen a világomban
Csupor Béla: Bernie
Lőrinczy Judit: Az emlékezet állandósága
Tass Bálint: Abszolút nulla fok
Viola Zoltán: Menekülő vőlegény
Peter Sanawad: Istár papnői
Petrovszki Pál: A tükör
Csörnök Szilárd: A császárság vége
Nádor Gábor: Koncert
Bajzafi Ferenc: A koldus
Bolyki Tamás: A hetedik emelet
Vas Katalin: Nem vagyunk egyedül
W. T. Calarc: A Viking
Carl Thomas: Egy bensőséges találkozás
Szerencsi István: Evolúció
Bálint Endre: A tölcséresi eset